Welkom op de website van Han Monteiro

Keep Kerkuil Vink

Ik was tot september 2012 biologieleraar op een middelbare school en gaf de laatste jaren les aan de bovenbouw van HAVO en VWO. Nu houd ik me onder andere bezig met het prepareren van vogels en het geven van demonstraties en lezingen over prepareren. Om dieren op te mogen zetten had je tot 1 januari 2017 een diploma nodig, dat ik in 2004 behaald heb. Dan werd je ministerieel erkend preparateur en mocht je bijna alle beschermde dieren opzetten. Alle Nederlandse vogels zijn beschermd, tenzij ze uit erkende jacht of kweek afkomstig zijn.

Ik heb me gespecialiseerd in het opzetten van vogels. Van mijn 11e houd ik me bezig met het inventariseren en spotten van vogels. Ik ben lid van Vogelbescherming Nederland en van de Vogelwerkgroep van de KNNV, Natuurvereniging Eindhoven en lid van het IVN-Geldrop. Door de grote kennis als vogelspotter ken ik de natuurlijke omstandigheden en houdingen van de vogels goed.

Mensen uit de omgeving van Geldrop brengen regelmatig vogels die ze gevonden hebben. Voordat ik ze mag opzetten moet ik ze melden bij het Ministerie van RVO. De vogels krijgen dan een plastic A-merkteken om de poot. Bij aflevering moet het vervangen worden door een B-merkteken.

Voor het IVN in Geldrop onderhoud ik de collectie geprepareerde dieren en zorg ik ook voor aanvulling.

Mocht u een dode vogel hebben of vinden dan kunt u die brengen. Zorg wel dat de vogel zo snel mogelijk ingevroren wordt. Uit hygiënisch oogpunt pakt u de vogel op met uw hand in een omgekeerde plastic zak en keer de zak na het oppakken om, over de vogel heen. Bind de zak dicht en doe de er een tweede zak overheen. Bind ook deze dicht en stop het geheel in de vriezer. Binnen drie dagen, na de vondst, kunt u de vogel bij mij inleveren.

U kunt deze vogel ook tegen prepareerkosten op laten zetten.

Wanneer u de vogel komt brengen noteer ik uw naam en adres. Deze heb ik nodig voor de melding bij de rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). U mag er van uitgaan dat ik zorgvuldig met uw adresgegevens om ga.